Spørsmålene som stilles er: «Hvilket kommunevåpen foretrekker du for den nye sammenslåtte kommunen. Steinkjer sitt, Verran sitt eller et helt nytt kommunevåpen?»

Innbyggerne blir også bedt om å anslå hvor viktig spørsmålet om kommunevåpen er for dem personlig. Datamaterialet vektes slik at det vil være mulig å analysere resultatene for hver av kommunene og for Nye Steinkjer som helhet.

Svarene fra undersøkelsen vil være klare i løpet av kort tid.

Etter at innspillene fra undersøkelsen er ferdigstilt, legges de fram for politisk arbeidsgruppe som på grunnlag av disse enten vedtar en anbefaling til fellesnemndas arbeidsutvalg/fellesnemnda om hvilket kommunevåpen som skal velges, eller beslutter at prosessen med å velge et nytt kommunevåpen videreføres som skissert i et forslag fra Leif Terje Nilsen, som er leder i kultur- og identitetsgruppa for de to kommunene.

Skissen foreslår en bred involveringsrunde med innbyggere om valg av tema rundt nytt kommunevåpen, eventuell anbudsrunde og avstemming. Les mer i saksframlegget til fellesnemndas arbeidsutvalg, hvor skissen er presentert.