På grunn av kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran må enkelte adressenavn endres for å oppnå unike adresser i den sammenslåtte kommunen. Kommunen sender derfor ut de foreslåtte endringene på høring. I tillegg foreslås endringer av adressenavn på dagens fylkesveg 17 på grunn av den kommende omleggingen over Beitstadsundbrua.

Fellesnemnda foreslo i møte 29. mai en rekke endringer på adressering og vegnavn i Nye Steinkjer i sitt vedtak. Historielag og berørte parter ble oppfordret til å komme med innspill til de foreslåtte endringene og hva vegene kan hete.

De innkomne forslagene ble behandlet administrativt, og lagt fram for hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknisk, miljø og sikkerhet, formannskapet og kommunestyret.

Kommunestyret vedtok i møte 23. oktober følgende adressenavn og navnenes skrivemåte etter stadnamnloven:

 • Grønlivegen i Verran gis navnet Valtjønnvegen
 • Industrivegen i Steinkjer gis navnet Sagbruksvegen
 • Mellomvegen i Steinkjer gis navnet Elen Schjeftes gate
 • Trøavegen i Verran gis navnet Nertrøa
 • Reina i Verran gis navnet Julie Buktens veg
 • Reitinvegen i Verran gis navnet Reitinbakken

I henhold til stadnamnloven foreslår kommunestyret følgende adressenavnendringer, samt skrivemåten av navnene:

 • Strandvegen i Verran, som Strandvegen eller Malmostranda
 • Strandvegen i Steinkjer, som Strandvegen eller Jernbanegata
 • Kirkevegen i Verran, som Prestvegen eller Seselie Malmos veg
 • Fjordvegen i Verran, som Follaskjærvegen eller Follafjordvegen

Kommunestyret foreslår også følgende adresseringsendringer hjemlet i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 51:

 • Vegen fra Follafoss via Almlia til Sela, som Selavegen
 • Fjellgårdsvegen forlenges over Follavassdammen til Almlia

Saksdokumenter er tilgjengelige ved rådhuset i Steinkjer og ved servicekontoret i Malm.


 

I tillegg foreslås endring av adressenavn på dagens fylkesveg 17, Namsosvegen. Ved åpning av Beitstadsundbrua og omlegging av fylkesvegen vil det være behov for å finne et nytt adressenavn på veistrekningen mellom Østvik og Sprova gjennom Vellamelen.

I henhold til stadnamnlova foreslås følgende navn og skrivemåte av navnet:

          Namsosvegen mellom Østvik og Sprova, som Vellamelvegen (se kartet og rosa merking)


Merknader kan sendes via post til postmottak@steinkjer.kommune.no eller postkasse@verran.kommune.no 

Ev. i posten til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer eller Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm,

Høringsfrist er 19. november.