Fellesnemnda foreslo i møte 29. mai en rekke endringer på adressering og vegnavn i Nye Steinkjer i sitt vedtak. (Oversikt over vegene finner du nederst i artikkelen)

Historielag og berørte parter er oppfordret til å komme med innspill til de foreslåtte endringene og hva vegen kan hete.

HER KAN DU SE HØRINGSBREVET SOM ER SENDT UT TIL HISTORIELAGENE

- Enkelte vegnavn i dagens eksisterende kommuner er identiske, svært like eller likelydende. De identiske navnene må endres, mens de svært like og likelydende navnene bør endres for å unngå forvirring. Spesielt viktig er det at utrykningskjøretøy kommer seg til riktig adresse ved akutte hendelser, forklarer Simen Nygaard ved byggesak og oppmåling i Steinkjer kommune. Han er prosjektansvarlig for nye vegnavn og gårdsnummer i Nye Steinkjer.

Vil du gi innspill?

Dersom du er eier eller beboer av eiendom ved de aktuelle vegene, og du ønsker å komme med en uttalelse, kan den sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller postkasse@verran.kommune.no innen 1. september. 

 

Fellesnemnda foreslår følgende endringer av veinavn:  

 • Almlivegen i Verran kommune gis nytt navn.
 • Industrivegen i Steinkjer gis nytt navn.
 • Liavegen i Steinkjer adresseres inn i tilstøtende vei.
 • Mellomvegen i Steinkjer gis nytt navn.
 • Sagavegen i Steinkjer adresseres sammen med tilstøtende vei.
 • Strandvegen i Malm adresseres inn sammen med tilstøtende vei.
 • Trøavegen i Malm gis nytt navn.
 • Fjordvegen i Follafoss gis nytt navn.
 • Grønnlivegen i Kvam gis nytt navn.
 • Håkkåvegen i Malm adresseres inn i tilstøtende vei.
 • Kirkevegen i Follafoss gis nytt navn.
 • Kleppavegen i Malm adresseres inn i tilstøtende vei.
 • Reina i Malm gis nytt navn.
 • Reitanvegen i Stod gis nytt navn.
 • Setertjønna i Steinkjer kommune gis nytt navn.
 • Skolevegen i Follafoss adresseres sammen med tilstøtende vei.


Foto: Trude Vaade