Medlemmer:
Leder Leif Terje Nilsen, Marit Hjøllo, Robert Øfsti, Anders H. Haraldsen, Edith Therese Johnsen, Trine Ertsås, Ingrid Blekastad, Henry Skevik, Astrid Skogseth, Vigdis Devik