I DigInn-prosjektet har Verran og Steinkjer, sammen med Inderøy og Snåsa, kartlagt dagens situasjon i forhold til systemer, arbeidsprosesser og organisering i alle sektorene for alle fire kommuner i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Gjennom intervjuer av innbyggere og ansatte, samt arbeid i sektorvise workshopper, har arbeidsgruppene oppnådd økt kompetanse på hvilke muligheter som finnes og hva som gjøres nasjonalt og i andre kommuner. Dette har gjort arbeidsgruppen i stand til å utforme visjon og ambisjon for digitaliseringsarbeidet i Inn-Trøndelag.

Digitalisering handler om endring og mennesker - og litt om teknologi. Vi bør utnytte endringskraften som ligger i kommunesammenslåing til å levere bedre tjenester til kommunenes innbyggere. 

LES MER I SLUTTRAPPORTEN  PS! Se under veikartet hvilke mål og visjoner vi har satt oss.

Nedenfor er veikart som kort beskriver noe av arbeidet som ble påbegynt i 2018 og som må gjennomføres hvis vi skal nå ambisjonene for år 2022:

Veikart DigInn 2022.png

Inn-Trøndelagkommunenes felles digitale visjon og ambisjon for år 2022: 

SMARTERE SAMMEN, SMARTERE HVERDAG

  • Innbyggerne i Inn-Trøndelag bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunene
  • Nye tjenester skapes sammen med innbyggere og næringsliv
  • Digitale læringsverktøy er integrert del av undervisningen på alle skoler
  • Velferdsteknologi er en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og har ført til bedre kvalitet og reduserte kostnader
  • Ansatte føler seg trygge på digitale løsninger, og har en effektiv arbeidshverdag der tiden kan brukes på de viktige oppgavene
  • Ansatte på alle nivåer tar ansvar for tjenesteutvikling og innovasjon